Đánh giá kiến thức của bà mẹ có con mắc bệnh lồng ruột cấp tính điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

  • Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thị Là, Phạm Thị Hằng
Từ khóa: Lồng ruột cấp tính, kiến thức, chăm sóc

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức của bà mẹ có con mắc bệnh lồng ruột cấp tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 61 bà mẹ có con mắc bệnh lồng ruột cấp tính điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 5 - 7/2016. Kết quả: Điểm trung bình kiến thức của bà mẹ đạt 8,3 ± 4,2 (tổng 17 điểm). Trong đó,36,1% hiểu được thế nào là lồng ruột cấp tính; 37,7% nhận thức được nguyên nhân của bệnh; 18% không nhận thức được dấu hiệu của bệnh lồng ruột cấp tính, 42,6% không biết về biến chứng hoại tử ruột nếu cấp cứu không kịp thời. Có 54,1% bà mẹ nhận thức được cách điều trị và 57,3% trả lời đúng về cách xử trí khi trẻ có dấu hiệu lồng ruột cấp tính. Nghiên cứu cũng chỉ ra có ba yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới kiến thức của bà mẹ là nơi cư trú; trình độ học vấn và nhận thông tin giáo dục sức khỏe. Kết luận: Kiến thức của bà mẹ về bệnh lồng ruột cấp tính còn thấp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-03-14