Những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh suy tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

  • Phạm Thi Thu Hương, Nguyễn Thị Thuý Nga, Đỗ Thị Tuyết Mai, Lê Thị Thuý, Phạm Thị Thanh Hương
Từ khóa: tự chăm sóc, suy tim, khó khăn

Tóm tắt

Thực hiện tự chăm sóc của người bệnh suy tim gặp rất nhiều khó khăn, nhưng lý do tại sao vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu ảnh hưởng của suy tim đến cuộc sống hàng ngày, việc thực hiện tự chăm sóc và các yếu tố ảnh hưởng đến tự chăm sóc của người bệnh suy tim. Nghiên cứu định tính tiến hành trên 20 người bệnh suy tim. Thông tin được thu thập và phân tích dựa trên bộ câu hỏi có cấu trúc. Hạn chế thể lực, áp lực tâm lý là những vấn đề được nhắc đến nhiều hơn. Người bệnh có những hạn chế trong tuân thủ chế độ dinh dưỡng, tập luyện và thực hiện thuốc, nhận ra các dấu hiệu của bệnh cũng như cách xử trí. Một số cách thức giúp họ thích nghi với bệnh tật đã được đề cập đến. Với những rào cản mà người bệnh suy tim phải đối diện thì không có gì ngạc nhiên khi việc thực hiện tự chăm sóc của họ còn nhiều hạn chế và tỷ lệ tái nhập viện còn cao. Người nghiên cứu đề xuất một số giải pháp trong giáo dục và tư vấn cho người bệnh suy tim và các nghiên cứu trong tương lai dựa trên kết quả nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-03-14