Kết quả điều trị vô sinh - hiếm muộn bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) tại thành phố Nam Định

  • Đỗ Thị Hồng Hải, Lê Thanh Tùng
Từ khóa: Vô sinh, Bơm tinh trùng vào buồng tử cung, có thai

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị vô sinh bằng phương pháp bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung (IUI) tại thành phố Nam Định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 30 chu kỳ bơm IUI của các các cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn do nguyên nhân tại cổ tử cung, do thiếu tinh trùng, do không rõ nguyên nhân trong thời gian từ tháng 9/2016 – 6/2017 tại Phòng khám 144 Song Hào - Nam Định. Kết quả: Tuổi trung bình của người vợ là 29,1 ± 3,7; Tuổi trung bình của người chồng là 32,5 ± 4,46; Thời gian vô sinh trung bình là 3,3 ± 1,8 (năm); Nguyên nhân vô sinh do tinh trùng yếu, ít, dị dạng chiếm tỷ lệ cao nhất: 80%; Chu kỳ tự nhiên không tiêm hCG chiếm tỷ lệ cao 73,3%; Độ dày niêm mạc tử cung của đối tượng từ 8-10 (mm) chiếm tỷ lệ cao 56,7%; Tỷ lệ có thai sinh hóa cũng như có thai lâm sàng chiếm 13,3%. Kết luận: Điều trị 30 chu kỳ cho các các cặp vợ chồng vô sinh bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung tại thành phố Nam Định cho kết quả tỷ lệ có thai sinh hóa cũng như có thai lâm sàng chiếm tỷ lệ 13,3%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-03-14