Quay trở lại chi tiết bài viết GIỚI THIỆU SÁCH "NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA DOANH NHÂN NỮ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Thực trạng và các hàm ý chính sách" Tải xuống tải PDF