GIỚI THIỆU SÁCH "NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA DOANH NHÂN NỮ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Thực trạng và các hàm ý chính sách"

  • Đoàn Thị Yến
Từ khóa: Năng lực lãnh đạo nữ, nữ lãnh đạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách doanh nghiệp, chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ, lãnh đạo nữ, nữ doanh nhân, doanh nhân nữ

Tóm tắt

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế nói chung và lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nói riêng, sự tham gia của phụ nữ ngày càng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo với vị trí là người đứng đầu (CEO) hoặc giữ những vị trí quản lý quan trọng trong doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thấp và chậm thay đổi, kể cả với những doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo kết quả Điều tra Lao động và Việc làm của Việt Nam, tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý chỉ chiếm hơn 20%, tỷ lệ nữ là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đầy 30%. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu tố khách quan và chủ quan. Những yếu tố nội tại của doanh nghiệp như quy mô nhỏ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, năng lực quản trị doanh nghiệp và tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ còn hạn chế.

Những khó khăn, cản trở gắn liền với yếu tố giới cũng được nhiều nghiên cứu phát hiện bao gồm nhận thức của xã hội về phụ nữ tham gia kinh doanh và khởi nghiệp, về “trách nhiệm kép” của phụ nữ trong gia đình, về sự tiếp cận hạn chế với các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính và sự thiếu hụt các mạng lưới hỗ trợ kinh doanh cho phụ nữ... Những chính sách can thiệp nhằm tạo ra sự cân bằng giới trong lãnh đạo doanh nghiệp dường như vẫn còn thiếu và yếu, dẫn đến những thay đổi diễn ra chậm chạp, có những giai đoạn không thấy rõ xu hướng cải thiện.

Trong bối cảnh như vậy, cuốn sách “Năng lực lãnh đạo của doanh nhân nữ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Thực trạng và các hàm ý chính sách” được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020, là sản phẩm của Công trình “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia lãnh đạo doanh nghiệp của phụ nữ Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do PGS.TS. Trần Quang Tiến làm chủ nhiệm đề tài. Công trình nghiên cứu này được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt với mã số 502.01-2015.04. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo doanh nghiệp;

Chương 2: Mô hình và phương pháp nghiên cứu;

Chương 3: Thực trạng phụ nữ tham gia lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam;

Chương 4: Kết quả hồi quy và bàn luận;

Chương 5: Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của Phụ nữ trong lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Đoàn Thị Yến

ThS. Đoàn Thị Yến hiện là Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam

Email: doanyen@vwa.edu.vn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-03
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC