Quay trở lại chi tiết bài viết Bàn về hình phạt chính và hình phạt bổ sung trong pháp luật hình sự Việt Nam từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới Tải xuống tải PDF