Pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền - Một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện

  • TS. Nguyễn Phương Thảo
Từ khóa: Cạnh tranh không lành mạnh, tên miền, Luật kinh tế, sở hữu công nghiệp

Tóm tắt

Với sự phát triển của thương mại điện tử, tên miền ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các chỉ dẫn thương mại của chủ thể kinh doanh, nên trở thành đối tượng xâm phạm của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Bài viết tập trung tìm hiểu quy định pháp luật và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền - nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới nhất trong các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nhưng có tốc độ phát triển nhanh chóng dưới tác động của cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28