Quay trở lại chi tiết bài viết Một số khía cạnh pháp lý của quyền hưởng dụng xác lập theo luật định trong pháp luật Việt Nam Tải xuống tải PDF