Quay trở lại chi tiết bài viết Thực hành quyền công tố đối với các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Tải xuống tải PDF