LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHO HỌC SINH NỮ ĐỘI TUYỂN CHẠY CỰ LY NGẮN TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC ĐẠI TỈNH TÂY NINH

  • 1- TS. Ngô Hữu Phúc, 2- TS. Phạm Quốc Dũng; 1. Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, 2. Trường THPT Quang Trung - Tây Ninh
Từ khóa: Nâng cao thể lực, Học sinh nữ, Đội tuyển, Chạy cự ly ngắn

Tóm tắt

Thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học thường được sử dụng trong công tác nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT), nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn được 10 bài tập (BT) phát triển thể lực (TL) và qua 6 tháng
thực nghiệm (TN), chúng tôi nhận thấy sự chuyển biến cũng như hiệu quả tác động của các bài tập đến việc nâng cao thể lực cho học sinh nữ đội tuyển chạy cự ly ngắn Trường THPT Trần Quốc Đại tỉnh Tây Ninh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15