Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đăng tải các công trình, kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thể dục thể thao. Các bài đăng được phản biện khoa học, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí của bài báo khoa học. Ngoài ra, Tạp chí cung cấp các thông tin chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học thể dục thể thao trong nước và quốc tế.

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hoàn thiện hình thức, phấn đấu trở thành một ấn phẩm tốt, người bạn đồng hành tin cậy của người đọc. Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình và những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các giảng viên, huấn luyện viên và bạn đọc.

Tp chí Khoa hc và Đào to th thao, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Số 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Email tapchikhdttt@gmail.com. Điện thoại: 0236.3707188.

Chi tiết liên hệ Thư ký tòa soạn:  - ThS. Huỳnh Việt Nam  - DĐ: 0983.192.085

                                                           - ThS. Nguyễn Thị Hải Vy  - DĐ: 0799.355.699