Quay trở lại chi tiết bài viết TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG CÂY XẠ ĐEN Tải xuống tải PDF