NGHIÊN CỨU TRÍCH LY TINH DẦU NGẢI CỨU, XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ HÓA LÝ VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN

  • Trịnh Thị Như Quỳnh
Từ khóa: chỉ số hóa lý, hoạt tính kháng khuẩn, lôi cuốn hơi nước, ngải cứu, tinh dầu

Tóm tắt

Tinh dầu ngải cứu có nhiều công dụng trong y học và đặc biệt là có khả năng điều trị ung thư. Nghiên cứu này nhằm tối ưu hóa các thông số kỹ thuật cho thu nhận tinh dầu từ lá ngải cứu đồng thời xác định chỉ số hóa lý và hoạt tính kháng khuẩn. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là chưng cất lôi cuốn hơi nước trực tiếp trong bộ chưng cất tinh dầu nhẹ Clevenger; bố trí thí nghiệm theo phương pháp ngẫu nhiên, lặp lại ba lần; xử lý số liệu bằng phần mềm SAS 9.4. Kết quả cho thấy nguyên liệu lá già, cắt 1cm, ngâm 30 phút trong NaCl 10%, chưng 180 phút, nguyên liệu héo 120 giờ, tỷ lệ nguyên liệu: nước chưng là 1 : 3 thích hợp cho thu nhận tinh dầu từ lá ngải cứu. Hàm lượng tinh dầu là 0,482%. Chỉ số hóa lý: tỷ trọng là 0,885; IA: 3,630; chỉ số IE: 36,881; chỉ số IS: 40,486; chỉ số ethanol: tỷ lệ tinh dầu/cồn tuyệt đối = 1:10,47; tỷ lệ tinh dầu/cồn 90o = 1:14,27; tỷ lệ tinh dầu/cồn 80o = 1:23,90; tỷ lệ tinh dầu/cồn 70o = 1:48,43. Tinh dầu ngải cứu có khả năng kháng các chủng vi khuẩn gram (+) và vi khuẩn gram (-).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết