Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU TRÍCH LY TINH DẦU NGẢI CỨU, XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ HÓA LÝ VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN Tải xuống tải PDF