Quay trở lại chi tiết bài viết ĐẤU TRANH CỦA TÙ NHÂN TRẠI LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT NÚI BÀ RÁ (1940-1945) Tải xuống tải PDF