Quay trở lại chi tiết bài viết Lễ vật Sla-tho trong các nghi lễ của người Khmer Nam bộ qua góc nhìn ký hiệu văn hóa Tải xuống tải PDF