Quay trở lại chi tiết bài viết Nhận diện đối sách của Trung Quốc với các chiến lược của Mỹ trong thời gian gần đây và kiến nghị chính sách cho Việt Nam Tải xuống tải PDF