Nhận diện đối sách của Trung Quốc với các chiến lược của Mỹ trong thời gian gần đây và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

  • Tiến Sâm Đỗ
Từ khóa: Chiến lược cạnh tranh, Nhận diện đối sách, Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ

Tóm tắt

Trong thời gian gần đây, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai “đối thủ” lớn là Mỹ và Trung Quốc đã đặt ra những tình hình mới, vấn đề mới, thách thức mới đối với thế giới, khu vực và sự phát triển của mỗi nước. Do có vị trí địa chiến lược quan trọng trong chiến lược cạnh tranh của các nước lớn, nhất là giữa Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam cũng không tránh khỏi những tác động trong cuộc “đối đầu lạnh” hiện nay giữa hai nước này. Vì vậy, việc tìm hiểu những đối sách của Trung Quốc đối với các chiến lược của Mỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển và an ninh quốc gia của Việt Nam.

##submission.authorBiography##

Tiến Sâm Đỗ

GS.TS, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Các bài chính