MỘT GÓC VĂN HÓA TÀY - NÙNG TRONG TẢN VĂN Y PHƯƠNG

  • Nguyễn Thị Thanh Huyền
Từ khóa: Tản văn của Y Phương, văn hóa Tày, Nùng, lễ tết, ẩm thực, tín ngưỡng.

Tóm tắt

Văn hóa các dân tộc trên đất nước Việt Nam là chủ đề lớn được nhiều nhà văn quan
tâm. Viết về văn hóa một dân tộc vừa là cách tham gia bảo tồn vừa thể hiện trách nhiệm của
người cầm bút đối với đất nước. Nhà thơ Y Phương xem tản văn như “chiếu nghỉ giữa khoảng
thơ” nhưng chính những tản văn viết về văn hóa quê hương ông đã đem đến cho người đọc
thêm một kênh nhận diện bản sắc văn hóa Tày Nùng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-28
Chuyên mục
Bài viết