Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải làng nghề bánh tráng bằng công nghệ bùn hoạt tính bổ sung chế phẩm sinh học Tải xuống tải PDF