Xác định hàm lượng polysaccharide, phenolic và hoạt tính chống ôxy hóa của cao chiết hệ sợi chủng nấm Thượng Hoàng Tropicoporus linteus NTH-PL3

  • Nguyễn Mạnh Tuấn*, Hoàng Văn Hưng, Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Phạm Thị Phương Lan
Từ khóa: hoạt tính chống ôxy hóa, nấm dược liệu, phenolic, polysaccharide, Tropicoporus linteus.

Tóm tắt

Nấm Thượng Hoàng (Tropicoporus hay Phellinus) là một trong các loại nấm dược liệu quý và được chứng minh có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe. Những nghiên cứu về nấm Thượng Hoàng mới chỉ được triển khai ở nước ta trong khoảng 10 năm trở lại đây nên nguồn dữ liệu khoa học về nguồn nấm này chưa thực sự phong phú...

Tác giả

Nguyễn Mạnh Tuấn*, Hoàng Văn Hưng, Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Phạm Thị Phương Lan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25