Quay trở lại chi tiết bài viết Nhân tố tác động đến năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay Tải xuống tải PDF