ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VẬT THỂ KHU VỰC TÂY SÔNG HẬU THỜI KỲ VĂN HÓA ÓC EO

  • Trần Trọng Lễ

Tóm tắt

Kết quả khai quật khảo cổ học ở Việt Nam, Thái Lan, Myanmar cho thấy văn hóa Óc Eo phân bố trên phạm vi rộng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long (tức hạ lưu sông Mekong) với mức độ các di chỉ khác nhau. Khu vực Tây sông Hậu được xem là địa bàn khởi nguồn của văn hóa Óc Eo và đặt nền móng cho sự hình thành quốc gia Phù Nam sơ khai. Giá trị văn hóa vật thể của cư dân văn hóa Óc Eo Tây sông Hậu đã góp phần vào sự phát triển của văn hóa Óc Eo và “đế chế Phù Nam”. Trên cơ sở tổng hợp - phân tích nguồn tư liệu từ các nghiên cứu đã công bố, bài viết nhận diện những đặc trưng văn hóa vật thể của cư dân văn hóa Óc Eo trên vùng đất Tây sông Hậu.

Từ khóa: Tây sông Hậu, văn hóa vật thể, Óc Eo, đặc trưng văn hóa

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30