Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Xã hội (TPHCM) hình thành và phát triển hơn 30 năm. Tạp chí là quan ngôn luận của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, là một tạp chí nghiên cứu đa ngành có uy tín trong giới nghiên cứu, được tính điểm theo quy định của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Đến nay Tạp chí đã xuất bản 296 kỳ, được phát hành rộng rãi trong và ngoài nước.

Các chuyên mục của Tạp chí:

  • Triết học – chính trị - luật học
  • Kinh tế học – xã hội học
  • Văn học, ngôn ngữ, văn hóa nghệ thuật
  • Sử học, nhân học, dân tộc – tôn giáo, khảo cổ học
  • Những vấn đề khoa học thế giới
  • Trao đổi nghiên cứu

Quy trình biên tập, phản biện: Sau khi nhận được bài viết, Ban biên tập sẽ tiến hành đọc chọn, biên tập sơ bộ, gửi phản biện (bài được chọn), ý kiến phản biện được gửi cho tác giả để hoàn thiện bài viết, biên tập nội dung, trình Tổng biên tập duyệt, xuất bản.

Tạp chí Khoa học xã hội (TPHCM) hân hạnh được cộng tác với các trường đại học, cơ quan – đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực công bố công trình nghiên cứu.

Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học Xã hội – Phòng 6.1
49 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 28.38248639 – 123
Email nhận bài: tapchikhxh@gmail.com

 

Trân trọng