BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • Hà Đinh Mạnh
Từ khóa: quản lý, tổ chuyên môn, hoạt động tổ chuyên môn, giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt

Tổ chuyên môn có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường trong các trường cao đẳng. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại trường cao đẳng là một nội dung quan trọng cần được Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa chuyên môn đặc biệt quan tâm. Trong bài viết chúng tôi đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục Nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-27