TỔ CHỨC TỰ HỌC PHÂN MÔN “XƯỚNG ÂM 1” CHO SINH VIÊN NGÀNH ÂM NHẠC

  • Thu Nguyễn Thị
Từ khóa: tự học, tự học của sinh viên, xướng âm, kỹ năng

Tóm tắt

Việc tự học có tầm quan trọng đặc biệt, giúp con người hiểu biết, lĩnh hội tri thức một cách chủ động, tự làm chủ, quyết định vấn đề mà bản thân thích và nghiên cứu, làm cho con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác. Đối với mỗi môn học đều có những biện pháp tự học để đạt được hiệu quả tốt nhất, môn Xướng âm 1 cũng không ngoại lệ, đây là môn học mang tính chất nền tảng thiết thực trong quá trình học và ứng dụng thực tế. Bài viết đã nêu lên thực trạng tự học môn Xướng âm 1 của sinh viên ngành âm nhạc, đồng thời chia sẻ cách tổ chức tự học phân môn Xướng âm 1 nhằm nâng cao chất lượng cho sinh viên ngành âm nhạc

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-27