BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1

  • Thảo Phùng Phương
Từ khóa: quản lý, nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt

Chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo cũng như trình độ chuyên môn và tay nghề của học sinh, sinh viên. Công tác quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà trường, quyết định tới chất lượng của đội ngũ nhà giáo. Trong bài viết này, chúng tôi đã phản ánh bức tranh thực trạng hoạt động quản lý nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và đề xuất 7 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-27