HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

  • Hoàng Minh Phú

Tóm tắt

Ngày 8/6/2019, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay”. Hội thảo đã quy tụ hơn 130 đại biểu là các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học, các nhà giáo từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đến tham dự. Hội thảo lần này đã thu hút được sự quan tâm của xã hội ngay từ khi bản thông báo về hội thảo được gửi đi. Minh chứng cụ thể cho điều này là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ ngày gửi thông báo đi, Ban biên tập đã nhận được 151 bài tham luận của hơn 200 tác giả là các nhà khoa học, cán bộ quản lí giáo dục, những nhà giáo đang nghiên cứu, công tác và giảng dạy tại 26 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, trong số 151 bài viết, có 09 bài viết của các em học sinh ở trường phổ thông. Trên cơ sở đó, Ban Biên tập đã chọn lọc được 108 bài để đăng trong kỷ yếu của hội thảo, trong đó có 3 bài của các em học sinh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-12
Chuyên mục
THÔNG TIN - TƯ LIỆU