HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  • Nguyễn Thanh Hải

Tóm tắt

Bài viết trình bày những hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông. Thuyết trình, làm việc nhóm và tham gia các hoạt động ngoại khóa là 3 hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông nhanh chóng và hiệu quả. Giao tiếp tốt được coi là tiền đề, bước đệm giúp học sinh trung học phổ thông tự tin và dễ dàng hòa nhập hơn ở môi trường đại học vốn rất khác so với bậc học phổ thông. Các hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông có vai trò rất quan trọng, kỹ năng giao tiếp thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội. Giáo dục kỹ năng giao tiếp là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ và nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-11
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM