XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

  • Hồ Sỹ Anh

Tóm tắt

Bài viết khái quát về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nêu lên những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay và đề xuất giải pháp phòng, chống vấn nạn này đối với học sinh tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-11
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM