quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục mầm non, tai nạn thương tích ở trẻ mầm non

  • Ngô Hồng Điệp

Tóm tắt

Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung đã có những bước chuyển mình tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo hướng tới việc thực hiện thành công quá trình xã hội hóa giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong bối cảnh mới và thực hiện triết lý giáo dục chung theo hướng quốc tế dựa trên 4 mục tiêu trụ cột do UNESSCO đề xuất; Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI