QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • nguyễn Thị Ngọc Đoan

Tóm tắt

Hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non ở nước ta vẫn luôn được quan tâm. Hoạt động này vẫn còn rời rạc và chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn nhiều tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của các hoạt động này, phải phối kết hợp với nhiều biện pháp khác nhau và hợp tác chặt chẽ giữa cán bộ quản lý với cha mẹ học sinh. Trong bài viết này, tác giả trình bày thực trạng quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp để công tác quản lý này đạt hiệu quả hơn
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI