CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VIỆC CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON

  • Phạm Văn Danh

Tóm tắt

Quản lý trường mầm non là quá trình vận dụng nguyên lý, khái niệm, phương pháp chung nhất của khoa học quản lý vào lĩnh vực chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Quản lý hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non là sự tác động có chủ đích của hiệu trưởng trường mầm non đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh trong trường mầm non nhằm đạt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo quy định
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI