VỀ ĐỐI THOẠI TRONG DẠY HỌC VĂN

  • Trần Thanh Bình

Tóm tắt

Từ những năm 1980 đến nay, lý thuyết Đối thoại văn hóa trong nghiên cứu khoa học xã hội và lý thuyết Đối thoại giáo dục trong nghiên cứu giáo dục đã hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Ucraina và Liên bang Nga. Bài báo của V.Z. Osetinski có thể được xem như một dẫn luận, bước đầu hệ thống hóa những nội dung cơ bản về cách tiếp cận của lý thuyết Đối thoại văn hóa và giới thiệu một số thử nghiệm khi triển khai lý thuyết Đối thoại giáo dục vào chương trình dạy học Văn học
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-11-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI