PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Võ Minh Tuấn Kiệt

Tóm tắt

Giáo dục cấp trung học cơ sở của Quận 11 đang trên con đường phát triển cùng ngành giáo dục Thành phố, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn lớn cần phải giải quyết trong quá trình phát triển và đổi mới đó là: yêu cầu phát triển nhanh quy mô trường lớp vừa phải đáp ứng nhanh chóng việc nâng cao chất lượng giáo dục trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn hạn chế, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở còn nhiều bất cập, chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của Quận 11
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-02-28
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI