Đội ngũ biên tập

Ban biên tập

Tổng biên tập

PGS. TS. Hoàng An Quốc

Hỗ trợ biên tập

 1. TS. Bùi Tấn Phúc
 2. CN. Phùng Phương Thu Thủy

Biên tập các số đặc biệt

 1. PGS. TS. Lê Hiếu Giang, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam (Cơ khí-Cơ khí Động lực); 
 2. PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam (Hóa học-Công nghệ Thực phẩm); 
 3. PGS. TS. Bùi Văn Hồng, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam (Giáo dục học); 
 4. PGS. TS. Vũ Văn Phong, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Việt Nam (Điện-Điện tử-Tự động hóa);

Hội đồng biên tập

 1. GS. TS.  Nguyễn Ngọc Thành, Trường Đại học Wroclaw, BaLan;
 2. PGS. TS. Quyền Huy Ánh, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam;
 3. PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam;
 4. GS. TS. Lê Kim Hùng, Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Việt Nam;
 5. GS. TS. Bùi Văn Ga, Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Việt Nam;
 6. GS. TS. Hồ Đắc Lộc, Trường đại học Công nghệ TPHCM, Việt Nam;
 7. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường đại học Giáo dục, Việt Nam;
 8. GS. TS. Chou Huann-Ming, Trường đại học Kunshan, Đài Loan;
 9. GS. TS. Harada Nobuhiro, Trường đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản;
 10. GS. TS. Arun Patil, Trường đại hoc Sanjay Ghodawat University (SGU), Kolhapur, Ấn Độ; 
 11. GS. TS. Pracha Yeunyongkul, Trường đại học Công nghệ Lanna Rajamangala, Thailand;
 12. TS. Trần Nam Tú, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam;
 13. PGS.TS. Châu Đình Thành, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam; 
 14. PGS. TS. Ngô Văn Thuyên, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam;
 15. GS. TS. Võ Phương Thức, Trường đại học La Trobe, Úc;
 16. PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam; 
 17. GS. TS. Arild Tjeldvoll, Trường đại học Olso, Nauy;
 18. GS. TS. Yo-Ping Huang, Trường đại học Công nghệ Taipei, ĐHQG, Đài Loan; 
 19. GS. TS. Wen June Wang, Trường đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan; 
 20. TS. Irma Kunnari; Trường đại học HAMK, Phần Lan;
 21. PGS. TS. Hoàng Văn Dũng, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Việt Nam.
 22. GS. TS. Pakornkiat Sawetmethikul, RMUTT, Thái Lan.
 23. GS. TS. Chang Ren Chen, Trường đại học Kunshan, Đài Loan;
 24. PGS. TS. Thái Bá Cần, Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, Việt Nam;
 25. TS. Peter Waldner, Đại học Leoben, Áo;
 26. GS. TS. Valentim Nunes, Đại học Bách khoa Tomar, Bồ Đào Nha.