Giới thiệu về Tạp chí

Địa chỉ tòa soạn : Km15- QL32 - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 02433 861 601 (máy lẻ 107)

Email: Journal@thanhdouni.edu.vn