Quay trở lại chi tiết bài viết PHÂN LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN TỪ THÂN HÀNH TRINH NỮ HOÀNG CUNG (Crinum latifolium L., Amaryllidaceae) Tải xuống tải PDF