PHÂN LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN TỪ THÂN HÀNH TRINH NỮ HOÀNG CUNG (Crinum latifolium L., Amaryllidaceae)

Isolation of daucosterol and lycorine from the bulbs of Crinum latifolium L., Amaryllidaceae

  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  • Võ Thị Bạch Huệ
Từ khóa: lycorin, daucosterol, Crinum latifolium L

Tóm tắt

Trinh nữ hoàng cung (TNHC) từ lâu đã được dân gian biết đến với công dụng điều trị u xơ, ung thư tử cung,
u xơ và ung thư tiền liệt tuyến. Từ thân hành TNHC, đề tài đã phân lập được 270,6 mg hợp chất CL1 và 570,4 mg hợp
chất CL2 bằng phương pháp sắc ký cột. Các hợp chất này được kiểm tra độ tinh khiết trên sắc kí lớp mỏng và xác định
cấu trúc bằng phương pháp phổ nghiệm (phổ khối (MS), phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)).
Kết quả đã định danh được CL1 là β-sitosterol-3-O-D-glucopyranosid (daucosterol), một phytosterol có tác dụng ức chế
hấp thu cholesterol ở đường ruột và CL 2 là lycorin, một alcaloid đại diện cho chi Crinum, có hoạt tính giảm đau, kháng
viêm và kháng khối u mạnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-02
Chuyên mục
Bài viết