Quay trở lại chi tiết bài viết Một số đặc điểm ngôn ngữ văn hoá thổ ngữ Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh Tải xuống tải PDF