Quay trở lại chi tiết bài viết Lòng dân: về một số tư tưởng và bài học điển hình trong lịch sử Tải xuống tải PDF