Giới thiệu về Tạp chí

Địa chỉ tòa soạn: Đường Nguyễn Khuyến, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 625 3399                 

Email: tapchikhoahoc@dntu.edu.vn