So sánh đặc điểm hình thái và giải phẫu loài Dâm bụt phù dung (Hibiscus mutabilis L.) và Dâm bụt rìa (Hibiscus schizopetalus Hook.f.) thuộc chi Dâm bụt Hibiscus- họ Bông (Malvaceae)

  • Trần Thị Ngọc Hải
Từ khóa: Hibiscus mutabilis L., Hibiscus schizopetalus Hook.f., hình thái, giải phẫu, bột dược liệu

Tóm tắt

    Hai loài Dâm bụt phù dung và Dâm bụt rìa óp phần nhận dạng đúng loàihương pháp nghiên cứu phân tích, mô tả, chụp hình, soi kính hiển vi quang học. Kết quả phân tích giải phẫu rễ, thân, lá cho thấy 2 loài này khác nhau về sắp xếp mạch gỗ 2 ở rễ; sự khác biệt còn thể hiện ở sắp xếp mô dẫn cuống lá và mô dẫn phụ ở gân giữa, phiến lá 2 loài Dâm bụt phù dung và Dâm bụt rìa. Từ kết quả thu được của đặc điểm hình thái và giải phẫu cả 2 loài Dâm bụt thấy rằng các đặc điểm vĩ mô và vi mô là các đặc điểm đã được phân tích, mô tả có thể được sử dụng cho phân biệt và xác định các loài thực vật có quan hệ họ hàng gần và là cơ sở dữ liệu cho đa dạng thực vật.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-04
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ