Giới thiệu về Tạp chí

Tổng biên tập
Nguyễn Lộc

Biên tập viên
Cao Hiển
0908 402 147
hilitec@yahoo.com  

Thư ký Tòa soạn
Bạch Long Giang
blgiang@ntt.edu.vn     

Địa chỉ Tòa soạn: 300A Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh
Email: tapchikhcn@ntt.edu.vn

      Tạp chí Khoa học và Công nghệ  của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được  Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 580/GP-BTTTT ngày 22/11/2017.