Quay trở lại chi tiết bài viết Chưng cất tinh dầu rễ cỏ Hương bài (Vetiveria zizanioides L.) với sự hỗ trợ của enzyme Tải xuống tải PDF