Quay trở lại chi tiết bài viết Mật độ trạng thái điện tử trong graphene hai lớp bị hydro hóa dưới ảnh hưởng của điện trường không đổi Tải xuống tải PDF