PHÂN TÍCH SÓNG HÀI SVC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH KHÔNG LÝ TƯỞNG TRÊN MIỀN SÓNG HÀI

  • Nguyễn Phúc Huy

Abstract

SVC được sử dụng trong các trạm biến áp thuộc hệ thống truyền tải điện để nâng cao ổn định điện áp và điều chỉnh độ lớn điện áp ở một giá trị xác định. Với đặc điểm cố hữu của các thiết bị dùng van bán dẫn của mạch TCR, các sóng hài được sinh ra có thể ảnh hưởng gây những tác động xấu đến lưới điện. Bài báo ứng dụng kỹ thuật mô phỏng SVC trên miền sóng hài để khảo sát đặc tính phát sinh sóng hài của SVC trong một số trường hợp vận hành không lý tưởng. Kết quả mô phỏng cho thấy tính ưu việt của kỹ thuật phân tích hài trên miền sóng hài. Đối với SVC ngoài những sóng hài đặc tính 3k±1, ở các điều kiện không lý tưởng của nguồn lưới điện và của bản thân nó, sóng hài bội 3 sẽ xuất hiện với tỉ lệ tương đối lớn mặc dù bộ TCR ba pha đấu ∆. Điều đó dẫn tới những giải pháp bổ sung cần thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng của chúng tới lưới điện và thiết bị điện trong trạm có đặt SVC.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2019-07-25
Section
Bài viết