About the Journal

Tạp chí KH&CN Năng lượng là ấn phẩm khoa học duy nhất của Đại học Điện lực, là nơi công bố thông tin, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực năng lượng. Tạp chí được thành lập ngày 02/7/2010 có mã số chuẩn quốc tế ISSN:1859-4557 (giấy phép hoạt động số 957/GP-BTTTT), xuất bản định kỳ 3 tháng/ 01 số.Bài báo đăng tại Tạp chí được gửi phản biện kín, tuân thủ quy trình xuất bản chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng khoa học. Tác giả không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi đăng bài.

     Năm 2015 Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đánh giá là một trong các tạp chí khoa học uy tín trong lĩnh vực điện, mỗi bài viết của Tạp chí được tính 0,5 điểm trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa.