Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh Tải xuống tải PDF