NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG SẤY KHÔNG SỬ DỤNG CỦI ĐỐT ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT THUỐC LÁ Ở VIỆT NAM

  • Tạ Văn Chương Khoa Năng lượng Nhiệt - Trường Cơ Khí - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Đỗ Đức Nam Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Nguyễn Trọng Hiếu Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Nguyễn Quốc Uy Khoa Công nghệ năng lượng, Trường Đại học Điện lực
  • Nguyễn Công Đức Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Trần Đại Nghĩa Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: thuốc lá, củi, kỹ thuật sấy, hệ thống sấy

Tóm tắt

Sấy là công đoạn quan trọng nhất trong chế biến thuốc lá do nó quyết định màu sắc, mùi vị, các vi chất trong lá thuốc. Ở Việt Nam, thuốc lá thường được sấy trong các lò sấy thủ công bằng củi với hiệu năng thấp nên vào mùa thu hoạch thuốc lá có hiện tượng khai thác rừng quá mức ở một số địa phương để lấy củi đốt. Để góp phần giải quyết vấn đề trên, bài báo này trình bày việc nghiên cứu chế tạo một hệ thống sấy thuốc lá không dùng củi đốt với hiệu năng cao. Hệ thống sấy được tính toán phù hợp về mặt tiêu thụ năng lượng và có khả năng điều khiển chính xác hai thông số quan trọng của quá trình sấy là nhiệt độ và độ ẩm phù hợp cho từng giai đoạn sấy. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng tự động hóa cao, giúp giảm nhân công lao động và tạo ra sản phẩm sấy có chất lượng ổn định hơn. Phân tích chất lượng sản phẩm sấy từ hệ thống mới cho thấy có nhiều cải thiện so với các hệ thống truyền thống. Với chi phí năng lượng thấp và chất lượng sản phẩm sấy tốt, hệ thống sấy mới này hứa hẹn thay thế các hệ thống sấy cũ kém hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sấy cũng như hạn chế nạn chặt phá rừng ở một số địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15